Tolånga 17


Ort: Sjöbo, Sverige

Typ av produkt: Kött

Ägare/odlare:  Ann & Tomas Persson

Certifiering: KRAV

Naturbeteskött från Sjöbo, Skåne. Våra djur går ute året om och äter bara gräs, hö och foder från vår egen gård. På gården ha vi också solceller som gör att vi producerar all vår egen el, och bidrar dessutom med överskottet till elnätet. 

Läs mer om Tolånga 17