MoE Tomat


MoE har femton olika sorters tomater, som plockas och sorteras för hand, för att i huvudsak levereras till butiker i sydvästra Skåne.

Fakta om MoE tomat

Typ av produkt: Frukt & Grönt
Ägare: Matts och Eva Jönsson
Ursprung: Sverige
Certifiering: IP Sigill
Så vill vi minimera klimatpåverkan: Odlingen sker i växthus som värms upp med flis och skyddas av energiväv.