Bosarpsgård


För Bosarpsgård betyder det lugn djurhantering, stora ytor, riklig utevistelse, utlopp för naturliga beteenden, bra foder och att djuren har en vettig sysselsättning om dagarna. Kor ska få beta och ströva fritt året runt. Kor ska få föda sina kalvar i en lugn miljö, och kalvar ska få dia sin mamma länge. Kycklingar ska ha stora fria ytor där de kan beta, sprätta, sandbada, jaga flugor och gräva efter mask. Slutligen ska djuren inte behöva åka några långa transporter.

Fakta om Brosarpsgård

Typ av produkt: Kött
Ägare: Mårten och Johanna Rasmusson
Ursprung: Sverige
Certifiering: KRAV och SMAK
Så vill vi minimera klimatpåverkan: Vår värdegrund är att djuren får växa i långsam takt på naturligt foder och de får vara mycket ute i det fria. De får leva lite längre och behöver inte åka några långa transporter. Djuren både föds/kläcks, lever och slaktas i Skåne. Verksamheten är helt ekologiskt. Det finns ett väl fungerande kretslopp inom gården, där gödseln sprids på åkrarna där vi odlar foder till djuren.

Tyvärr finns det inga varor i denna kategori