Wapnö

Wapnö

Wapnö gård har ett eget ekologiskt kretslopp. Här kan du gå på gårdens åkrar, känna doft av mylla, köra traktorn, uppleva djurens välmående, äta och dricka gårdens smakfulla och nyttiga produkter och hålla dig varm med gårdens förnyelsebara energi. Wapnö är på riktigt.

För 20 år sedan var vi traditionella. Wapnö var en vanlig gård med kor och åkrar. Mjölken sändes iväg till de stora, som idag har blivit globala. Wapnö valde en annan väg. Vi ville vara ett konsumentnära företag med ett tydligt fokus på smakupplevelsen och hållbar miljö. Vår unika kedja på gården och våra ledord Närhet, Färskhet och Öppenhet är lika betydelsefulla idag som de var då och det är vi stolta över. 

Vår utmaning är att leda utvecklingen av gårdens kretslopp från den höga nivå vi är på idag till en ännu högre. Närmast på tur står förädling av raps där rapsen blir foder till djuren och biprodukten blir förnybar energi till våra fordon. Det ska bli lika bra som kogödseln blev till el, värme och kyla via gårdens biogasanläggning. Ta utmaningen och klimatkompensera på hemmaplan! Var delaktig i vårt kretsloppslån.

Wapnö har under många år aktivt deltagit i det globala ekologiska systemet med ständiga förbättringar, mycket tack vare tidig miljöcertifiering som löpande ökat kunskapen i företaget. Idag kan det kännas smått löjligt när branschen framför att man skall ha optimala foderstater, inte övergödsla, ha rätt ureatal, bygga biodammar, växtnäringsbalanser osv, något som Wapnö har inbyggt sedan länge, det finns bara där.

Företaget har nu kommit betydligt längre och har möjlighet att framföra hur det ser ut för enskilda produkter: mjölk, kött, spannmål och grönsaker. Wapnö har gjort en mycket stor investering i den mest miljö- och energieffektivaste biogasanläggningen. Där rötas djurens gödsel och rötgasen ger el, värme och kyla vilket används på gården. Inköpt el och olja har minskat med 90%.

Genom biogasanläggningen har Wapnö tagit ännu ett mycket långt steg in i framtiden där konsumenten genom sitt val kan både påverka den globala och lokala miljön mycket positivt.

Wapnö ger möjlighet till produkter med låg miljöbelastning.