Ur vår jord

Ur vår jord

Ur Vår Jord odlar grönsaker helt utifrån ekologiska och biodynamiska principer. Vi försöker sluta kretsloppet genom att använda regnvatten och egenproducerad näring i form av kompost och gödsel från hästar.

För oss är det, och har alltid varit, en självklarhet att inte använda kemikalier på, eller bland, våra grönsaker. Därav följer vi per automatik dem ekologiska principernas riktlinjer, även om vi inte har någon formell certifiering ännu.

Vi är verksamma i Skåne, vi odlar främst på vår stadsodling i Malmö men också i Tomelilla, Österlen. Här har vår familj drivit ett jordbruk som hobbyverksamhet de senaste 15 åren. Morfar Bruno som drivit gården har sedan dag ett haft målbilden att vara självförsörjande. Här odlar vi nu frukt, bär, grönsaker och hö. 

För oss handlar det inte bara om att producera en produkt. Den måste vara en reflektion av oss. Alla våra grönsaker har en historia med sorter som vi noga väljer ut för säsongens bästa smak, form och textur.