Torfolk Gård

Torfolk Gård

Om Torfolk Gård

För oss på Torfolk Gård är det viktigt hur vår sylt och våra grönsaker påverkar både natur och människor. Det är en lika stor del av kvalitén som smaken. Vi tycker att ett företag har större ansvar än att bara följa marknaden. Vår verksamhet kan beskrivas utifrån tre viktiga områden: miljö, medarbetare och kvalité. Dessa hörnstenar går hand i hand och strävar alla efter en bättre värld. För vår omgivning, för våra anställda och för våra kunder.

Kvalitet

Torfolk Gårds motto: ”Vi gör mat som vi själva vill äta” innebär att företaget strävar efter att endast sälja förstaklassiga produkter från såväl bärförädlingen som grönsaksodlingen. Högt råvaruinnehåll ger hög kvalitet i sylttillverkningen. Förutom bär- och fruktråvaror, används endast socker, vatten och pektin. Inga konserveringsmedel, färg- eller smakämnen tillsätts.

De övergripande målen för kvalitet är följande: Tillverkningen av ekologiska livsmedel ska ske till rätt kvalitet enligt kundens behov.

Torfolk Gård

Miljöpolicy

Torfolk Gård AB är ett familjeägt livsmedelsföretag med den huvudsakliga verksamheten inom sylt, saft och marmeladtillverkning. Utöver detta odlas grönsaker på friland. Företagets verksamhet är godkänd och kontrollerad av KRAV. Ända sedan starten 1977 har företaget bedrivits med ekologiska förtecken, vilket gör att miljöarbetet genomsyrar såväl sylttillverkningen som grönsaksodlingen. Detta medför i sin tur att största miljöhänsyn tas vid både nyinvesteringar och vid inköp av externa varor och tjänster. Att följa rådande miljölagstiftning, både nationell och internationell, är ett absolut minimikrav. Torfolk Gård strävar efter ständiga miljöförbättringar inom all verksamhet för att kunna visa upp goda exempel rörande ekologisk och social hållbarhet.

De övergripande målen för miljöarbetet är följande: All verksamhet ska ha minsta negativa påverkan på miljön. All verksamhet ska bidra till införandet av ny miljövänlig teknik. Grönsaksodlingen ska bidra till en bördigare jord. All verksamhet ska aktivt bidra till en utveckling mot ett mer miljöanpassat samhälle.

Naturligt Hållbar

Eftersom vi inte använder konserveringsmedel i våra produkter, som exempelvis den vanligt förekommande citronsyran E330 som utvinns från svartmögel, måste vi få våra produkter hållbara på annat sätt. Det gör vi genom pastörisering. Den oöppnade flaskan/burken är då hållbar vid rumstemperatur i minst två år. Oftast längre. Öppnad burk eller flaska är en färskvara och ska förvaras i kylskåp. Hållbarheten efter öppnande varierar beroende på vilka råvaror den enskilda produkten innehåller. Lingonsylt håller till exempel längre än hallonsylt.