Sandby Rosteri

Sandby Rosteri

Om Sandby Rosteri

På den rogivande Lundaslätten, strax utanför Södra Sandby, har Mattias Sjöbäck slagit sig ner, och här har han byggt upp ett mikrorosteri. Det som från början var en verksamhet i ett litet garage har växt, utan att tappa värdegrunderna. Idag huserar Sandby Kafferosteri i stora lokaler och rosteriet har rejäl kapacitet.

Målet är fortfarande det samma: Bättre kaffe till fler människor!

Sandby Kafferosteri startade försiktigt 2011, och har växt stabilt och organiskt sedan dess. Kunderna finns framför allt nära, i södra Skåne, men resenärer och kaffekonnässörer har spridit bruket av Lundabönorna så långt norrut som Uppsala, så långt västerut som London, och så långt österut som Gotland. Butiker, kafé & restauranger och inte minst kontor och arbetsplatser njuter idag kaffe rostat i Södra Sandby.

Om kaffebönorna

Ursprungskaffe kallar vi det vi rostar och säljer. Kärt barn har många namn; i livsmedelsbranschen kan det också kallas ’specialkaffe’, och i folkmun ’finkaffe’.
Ursprungskaffe, säger vi, därför att det är ursprunget som är det centrala. Vi vet allt om ursprunget på våra kaffen. Vilket land, vilken region, vilken by och vilken gård kaffet kommer ifrån. Hur kaffearbetarna lever där, och vilka villkor det odlas under.

Rostmästare Mattias tycker att ordet ’spårbarhet’ börjar bli ett ganska lurigt ord:

"Det talas mycket om spårbarhet, i reklam och på kaffeförpackningar. Spårbarhet borde vara en självklarhet – inte en värdeskapande egenskap i sig, som konsumenten betalar extra för. Spårbarheten får inte användas som lockbete, och sedan ändå leda fram till dåliga arbetsvillkor, missförhållanden och barnarbete…"

Sandby Kafferosteri köper in kaffen som har väldigt klara och starka smakegenskaper, för att dessa sedan ska ge produkterna tydliga karaktärer.
Ett kaffe kan vara väldigt bärigt, till exempel, eller ha ton av nötter, eller påminna om färska örter.

Rostningen, sedan, ska inte styra eller störa smakerna hos råkaffet – rostningen ska bevara smakerna som redan finns där. Vissa kaffen rostas ljusare och lättare, för att inte brännas eller överröstas i sin karaktär. Andra kaffen får en mörkare profil, för att utveckla sina särdrag.

Rostmästarens uppgift är att hitta och lyfta fram smaker som redan finns. Ett roligt, petigt och noggrant hantverk.

Vad gör ett gott kaffe då?

Här är några av de viktigaste faktorerna som påverkar smaken på kaffet i din kopp:

  • Arten, och underarten, på bönan.
  • Var det har växt (vad som växer runt omkring).
  • Vilken höjd det har växt på.
  • Hur det har skördats.
  • Hur det har torkats.
  • Hur färskt det är.
  • Hur det har rostats.
  • Hur det bryggs.