Lackalänga PLB

Lackalänga PLB

Jag (Håkan) växte upp på en gård i nordöstra Skåne där fokus låg på produktion av smågrisar, nötkött och skog. 2011 tog jag och min fru Mia över prästlönebostället i Lackalänga och började odla rotfrukter och grönsaker. Vi använder traktor med några enkla maskiner för de tyngsta momenten men mycket görs för hand. Förutom att bygga upp en effektiv, småskalig produktion vill vi skapa en sund miljö för barnen där de får prova både tråkiga arbetsmoment och att hjälpa kunderna.

Jorden på gården beskrivs som lättlera och ligger i den högsta bonitetsklassen. Bra jord är dock bara en början, vi jobbar nu med att höja både macro- och mikrolivet i jorden som anses vara viktigt för att minska växternas känslighet för sjukdomsangrepp och att hantera extrema torr- och våtperioder.