Gunnarshögs gård

Gunnarshögs gård

Vi som driver Gunnarshögs gård heter Erik, Anja, Lisbeth och Gunnar. Vi har förmånen att bo och verka på det natursköna Österlen, i ett böljande landskap, bland guldgula rapsfält. Här odlas de råvaror som vi sedan vidareförädlar och säljer i vår gårdsbutik och till återförsäljare runt om i landet.

Gunnarshögs Gård är en släktgård som tillhört familjen Nilsson sedan 1897. Verksamheten har utvecklats från ett traditionellt jordbruk till ett nytänkande livsmedelsföretag med kallpressad rapsolja i fokus. Rapsen odlas på vår egen gård eller alldeles i närheten, vilket ger oss full kontroll över hela produktionen, från frö till flaska.

Kallpressningen sker på gården och är en mycket skonsam process, som med låg temperatur och mekanisk kraft ”trycker” ut oljan ur fröna. Detta ger oss en rapsolja av högsta kvalitet, med naturligt gyllengul färg och härligt nötig smak. Vi hoppas och tror också att vår lokala produktion kan bidra till en mer levande landsbygd, en hållbar utveckling samt ger dig möjligheten att göra hälsosamma val som ger bra livskvalitet.

På gården odlar vi korn, vete, sockerbetor, svart- och vithavre, salix (energiskog) och så klart raps. Raps tillhör familjen korsblommiga växter och är besläktad med kålrot och rybs.

I mitten på maj blommar rapsen härligt gul och när kronbladen trillat av växer skidan ut från pistillen. I skidan ligger rapsfröna som under cirka två månader får växa och bli stora. Därefter börjar plantan och skidorna att torka för att i slutet av juli eller början på augusti vara redo att tröskas. Vi är mycket noggranna med råvaran och tar bara in det allra bästa.

I mitten av augusti sås rapsen med en maskin som först bereder jorden, fördelar frön och sedan täcker över med jord.  Under hösten måste rapsplantan växa en bra bit för att kunna klara vinterns kyla och en eventuell övervintring under snön. När våren sedan anländer fortsätter den att växa. 

De tröskade fröna innehåller vatten som vi i nästa steg torkar bort med hjälp av varm luft, för att de ska gå att lagra utan att bli dåliga och mögla.  Efter torkningen rensar vi rapsfröna rena från halm och ogräsfrön, dels för att skona pressarna från slitage men framförallt för att påverka oljans nötiga smak. Till vår hjälp har vi såll eller stora silar i olika storlekar. Det bortrensade avfallet slängs inte utan används som bränsle för att värma upp gården, vilket gör oss självförsörjande på värme. Eftersom vår värmepanna kan köras på antingen avfall eller 100 % rapsolja, så har vi en helt fossilfri uppvärmning.

Slutligen lagrar vi rapsen tills det är dags att pressa den till olja.