Glorias Äppelgård

Glorias Äppelgård

Glorias Äppelgård är ett familjeföretag, som ligger på traditionsrik mark strax norr om Lund i Skåne. Området har varit befolkat i mer än 5000 år. Under flera hundra år tillhörde marken godsen i området och användes till största delen som betesmark.

I samband med jordbruksrevolutionen i mitten av 1850-talet omvandlades marken till mindre torp, som kallades stödjejordbruk eller i folkmun koställen. Senare slogs torpen samman till lite större enheter och på ett av dem planterades äppelträd i mitten av 1900-talet. På detta 8 tunnland stora torp ligger idag Glorias Äppelgård.

Sedan familjen Nordlund köpte gården 1986 har äppellundarna utvecklats från sina ursprungligen 1300 träd till att idag omfatta ca 12 000 träd. Skötseln har efterhand moderniserats och effektiviserats för att ge maximala och friska skördar.

Var tionde träd är ett paradisäppelträd för att deras pollen befruktar andra sorters äppelblommor. De flitiga, inhyrda bina sköter det mesta arbetet med att sprida pollen i odlingen.

Odlingarna sköts inom integrerad produktion, vilket betyder att bekämpningsmedel enbart används om träden angrips av skadedjur eller infektioner.

En del av äpplena har förädlats och Glorias marmelader, geléer och såser har blivit vida kända. Dessvärre har de dock bestämt att nog får vara nog, och det är dags för annat i livet. Därför blir det inga mer förädlade produkter efter 2018, men vi får i alla fall fortsätta äta deras goda äpplen!