Den gamles gård

Den gamles gård

Vem är den gamle?

Den Gamle det är jag, Torbjörn. Jag kom till gården 1995.
Hade då inte riktigt klart för mig vad jag skulle göra med gården mer än att den skulle vara ekologisk. Samt att jag aldrig skulle sätta mig i mer skuld än att jag kan betala mina omkostnader med andra pengar än intäkter från gården.

Den Gamles gård är sedan 1994 en ekologisk gård med inriktning på grönsaker, bär, frukt, blommor och trädgårdsväxter. Sedan 2004 är jag bonde på heltid och har haft mer tid för att utveckla gården.

Det har lett till större grönsaksodling och till torghandel på lördagar och gårdsförsäljning på söndagar.

Hur jag odlar på gården

Ekologisk odling kräver en helt annat synsätt på livsmedelsproduktion är de flesta av oss har idag. Naturlig gödsel och besprutningsfria odlingar ger många gånger mindre avkastning aän vi är vana vid. Utan konstgjorda bekämpningsmedel ökar risken för skador på skörden vilket eologiska odlare måste ta hänsyn till. Mindre skördar resulterar i sämre ekonomiska villkor för oss ekologiska odlare.


Å andra sidan är vi alla övertygade om att naturnära odling är det enda rätta för att skona vår miljö och, så långt det är möjligt, återställa den naturliga balansen i vår närmiljö. Vi vill leverera produkter som du, vår kund, ska kunna äta i trygg förvisning om att dessa är precis så rena som naturen själv har tänkt sig att de ska vara.

Det är omtanken om dig och vår natur som gör att vi utvecklar vårt jordbruk och våra odlingar, även om det kan innbära sämre inkomster för oss och något högre priser för dig. Men i slutändan tjänar vi nog alla på det!

Jag odlar i växthus

Växthus ger mig möjlighet att förlänga odlingssäsongen och att odla växter med krav på annat klimat än vårt utomhusklimat.

Under vintermånaderna november till och med februari är dagsljuset för kort och kylan för sträng för att odla i växthus utan tillskott av ljus och värme och i den ekologiska odlingen kan det bara undantagsvis vara försvarbart med inköpt energi därför har jag bara kallväxthus.

I ett kallväxthus kan det vara svårt att reglera temperatur och luftfuktighet men genom att förstå hur växterna fungerar kan man göra kloka kompromisser.

Jag odlar på friland

Min frilandsodlingen består i huvudsak av grönsaksodling på upphöjd list. För att kunna ha ett stort sortiment av grönsaker består odlingen av 50 m långa uppkupade rader med en gröda per 2 eller 3 raderl. Brukar odla ett 20 tal olika grönsaker.