Tolånga 17

Text och foto: Maria Richardsson

Strax utanför Sjöbo ligger Tolånga 17. Där har Tomas och Ann tillsammans med sonen Anders en gård med både djurhållning, fin gårdsbutik och populär restaurang. Både kor och grisar går ute året runt, och hela familjen brinner verkligen för både kvalitet och hållbarhet.

"För oss är helheten jätteviktig" berättar Tomas när vi träffas på gården. "Genom att jobba med hela kedjan kan vi vara säkra på att våra djur har det bra och att vi kan leverera det bästa möjliga köttet, och utan att ha en negativ påverkan på klimat och miljö i vår verksamhet. Tvärtom!" säger han och pratar engagerat om olika aspekter som påverkar verksamheten. "Ibland blir debatten sned, man måste ju titta på helheten. Vi köper inte in något foder alls till våra kor, de går ute året runt och äter gräset på våra marker. På så sätt så bidrar det till att binda metangas och koldioxid, och det bidrar också till biologisk mångfald. Vi behöver ju inte heller köpa in och transportera något foder. Vi är till och med självförsörjande på el med de solceller vi har härute på gården".Korna på gården är av rasen Angus. "För några år sedan var det inte så många som kände till det, men nu är kunskapen bättre. Det är verkligen det godaste köttet! Det är mört, saftigt och marmorerat. Djuren växer lite långsammare, men är istället mästare på att omvandla gräs till moget och välmarmorerat kött. Marmorering är insprängt fett som gör köttet mörare och saftigare. Dessutom fungerar fettet som smakbärare, vilket gör att du kan njuta av en extra god smak på Angusköttet".
 
Nötproduktionen på Tolånga är KRAV-certifierad, men inte grisproduktionen. "Det var enklare med våra Angusdjur, de går ju ute året runt. För grisarna behöver vi köpa in annat foder och där har vi valt att bara köpa svenskt foder istället för ekologiskt, och då kan vi inte KRAV-certifiera dem. Men för oss är det svenska viktigt, och verksamheten är godkänd enligt IP Sigill" berättar Tomas och berättar att även grisarna går ute året runt. "Våra grisar är av rasen Duroc, antingen rena eller blandningar. De har motsvarande Angus-kvalitet på köttet, det smakar mer och är mer marmorerat".

Omsorgen om djuren fortsätter hela kedjan igenom. "När det är dags för slakt kör vi djuren med traktor till ett gårdsslakteri som ligger ca 40 min bort. Djuren avlivas inte med gas, och när de är slaktade och veterinärbesiktigade så hämtar vi dom med egen kylbil och hänger in i våra kylar för vidare förädling" säger Tomas. Det är viktigt både för respekt av djuren och för att kunna leverera kött av högsta kvalitet. Tomas och Ann kommer båda från lantbrukarsläkter och träffades redan som unga. Det har alltid varit självklart för dem att de skulle bedriva lantbruk, och den verksamheten de har nu är precis som de vill ha den. "Vi vill inte ha det större, vi har en mysfaktor här som vi vill bevara. Det är många familjer som kommer hit och vi vill kunna ha en relation med alla våra gäster" säger Ann som har huvudansvaret för restaurangen, som är en viktig pusselbit i verksamheten. "Vi slaktar på ett närliggande slakteri här i Sjöbo, sen styckar vi allt kött här på gården. Mycket säljer vi i gårdsbutiken, men det som inte säljs där säljer vi istället i restaurangen. Och de rester som eventuellt blir över i restaurangen går direkt till grisarna som mat, så vi har inget spill alls!" berättar hon. Restaurangen är öppen stor del av året, med lunchbuffé på onsdagar till fredagar och med söndagsstek på söndagarna. Lördagarna är oftast bokade för större grupper och fester, och det finns också möjlighet att ha konferens på gården.

Det helhetsperspektiv som både Tomas, Ann och Anders har på verksamhet är imponerande och borgar verkligen för att de produkter som kommer från gården håller högsta kvalitet.

 Läs mer om Tolånga 17 på deras hemsida